Културното наследство следва да се впише сред приоритетите на държавата

Доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова, Катедра "История и теория на архитектурата", УАСГ: Изключително наложително е да се предприемат бързи и системно гарантирани действия за актуализация на регистъра на недвижимите културни ценности. Успоредно с това трябва да започне създаването на специализираната кадастрална карта на недвижимото културно наследство

Автор: Светла Добрева 
Брой 44 от 24/11/2014

Цялата новинаОще от Експерт

Просветеният турист на бъдещето ще цени автентичността на наследството

без правила съдбата на нашите исторически градове е застрашена: липсват урбанистични стратегии за тяхното опазване и развитие, надделяват егоистичните интереси и строителната агресия. Това се отнася дори за Несебър – световно наследство, какво остава за другите български градове! Променя се пейзажът на цели уникални някога територии – например на черноморското крайбрежие, на Пирин. Това е резултат от неустойчива политика, която не мисли за бъдещето.

Автор: Светла Добрева 
Брой 44 от 24/11/2014

Цялата новинаОще от Експерт

Ключова роля за промяна в отношението към сградите - културни ценности, имат медиите

запазването на сграда - културна ценност, и адаптирането й чрез нови функции би направило сградата много по-атрактивна в сравнение с новопостроена такава и би допринесло за по-бързата финансова възвращаемост на инвестициите.

Автор: Строителство Градът 
Брой 44 от 24/11/2014

Цялата новинаОще от Експерт

В ОП "Региони в растеж" са предвидени 100,7 млн. евро за културното наследство

Приоритетна ос 6 "Регионален туризъм" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020) е насочена към опазване, популяризиране и развитие на културното наследство чрез развитие на регионалния туризъм. Концепцията на оперативната програма е да бъдат финансирани ограничен брой, предварително определени културни и исторически атракции от национално и световно значение и религиозни обекти с потенциал за развитие като комплексен туристически продукт и за привличане на туристически интерес.

Автор: Строителство Градът 
Брой 44 от 24/11/2014

Цялата новинаОще от Европейски фондове

До есента на 2017 г. ще отвори врати Епископската базилика в Пловдив

Ленко Ленков, програмен директор, "Гражданско общество", и арх. Николай Трайков, мениджър проектиране и строителство, фондация "Америка за България":До момента инвестициите на ФАБ в областта на културното наследство са с проекта за Малката базилика (1.2 млн. лева) и наскоро стартиралия проект за Епископската базилика в Пловдив, който възлиза на 4.9 млн. лева.

Автор: Светла Добрева 
Брой 44 от 24/11/2014

Цялата новинаОще от Пловдив

Предлагаме да се създаде общински фонд "Недвижимо културно наследство"

Арх. Венцислав Илиев, член на УС на САБ

Автор: Силвия ЗЛАТКОВА 
Брой 44 от 24/11/2014

Цялата новинаОще от Държавна политика

Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалГрадът.bgОдитFoton.bg

Новини: ДневникЕвропа

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: БакхусLIGHT

На английски: SofiaEcho.com