Кръстовището при Телевизионната кула става пътен възел

Бул. "П. К. Яворов" "потъва" в траншея, на нивото на бул. "Драган Цанков" се предвижда кръгово движение

[ изпращане ] [ принтиране ] [- намаляване ] [+ увеличаване ] Автор: Милена ВАСИЛЕВА
5720 прочитанияЗавършен е работният проект за обновяване на кръстовището при Телевизионната кула и превръщането му в пътен възел тип "Кръгово кръстовище" на две нива. Целта на проекта е създаване на безконфликтно преминаване на главните транспортни потоци по бул. "Яворов".
Автор на проекта е "Трансконсулт 22". През пролетта на 2009 г. е сключен договор за реконструкция на кръстовището между Столичната община и "ГБС-инфраструктурно строителство". Работният проект е съобразен и следва идейното решение, разработено от D.E.L Engineering Ltd. през юни 2008 г. за цялостна реконструкция на бул. "П. К. Яворов" от "Цариградско шосе" до ул. "Сребърна" и изграждане на виадукт над кръстовището при ул. "Стоян Михайловски".

Кръстовището и булевардите сега
Участъкът от съществуващия бул. "Яворов" е изграден за двупосочно движение, с три ленти за посока и разделителна ивица с ширина от 1.60 м до 2.0 м и прилежащи тротоари с ширина 3.0 м. Бул. "Яворов" е част от първостепенната улична мрежа и по него преминават сериозен брой автомобили - 8-9 хиляди на час, от североизточната част на града към южната и обратно. В пиковите часове опашките от автомобили започват от бул. "Ситняково" до Телевизионната кула.
Булевард "Драган Цанков" е с ширина на платното за движение 14.00 м, с две ленти за движение за всяка посока 2х3.50 м, без разделителна ивица. В югоизточната част на булеварда има тротоари с ширина 3.0 м. Северозападната част е без прилежащи тротоари и граничи директно с парковата зона. Бул. "Драган Цанков" също е част от първостепенната улична мрежа и осъществява бърза транспортна връзка на живеещите в кварталите "Изток", "Мусагеница", "Дървеница" и част от " Младост" и "Дианабад" с централната част на града.
Кръстовището при Телевизионната кула е четириклонно, регулира се със светофар. Всички посоки на завиване са разрешени и регулирани според четирите такта на светофара. В близост до кръстовището зад Телевизионната кула преминава трамвайна линия 18 с обособено платно. Тя свързва квартал "Лозенец" и района на "Изток". В  тази си част трамваят ще стане елемент от бъдещия проект за интегриран градски транспорт.
Първият етап на проектиране обхваща изработването на детайлно Транспортно-комуникационно решение за реконструкция на бул. "Яворов", включващо пътен възел тип "Кръгово кръстовище" при Телевизионната кула и виадукт над ул. "Стоян Михайловски" в продължението му до ул. "Сребърна". Вторият етап е работен проект за пътния възел при Телевизионната кула.

В проекта се включва
реконструкцията на бул. "Яворов"
с дължина 730 м. Началото е от съществуващия пешеходен подлез в близост до изходящия шлюз от бул. "Цариградско шосе", а краят му е в близост до пешеходен подлез до Семинарията. И двата подлеза са и веломаршрути, с които проектантите се съобразяват напълно. Връзката на бул. "Яворов" с кръговото кръстовище се осъществява с входящи и изходящи шлюзове и рампи, успоредни на директното направление, със стоманобетонни подпорни стени. Преминаването на бул. "Яворов" под кръговото кръстовище ще бъде осъществено с изграждането на мостови съоръжения като част от платното за кръгово движение.
По бул. "Яворов" началото при км 0+000 от оста на директното трасе е в края на ускорителния шлюз на възела при "Цариградско шосе". До км 0+070 се предвижда рехабилитация на уличната настилка, при което съществуващите нива и пешеходният подлез се запазват в съществуващия си габарит и ниво.
От км 0+070 до км 0+120 са развити входящите и изходящите шлюзове към кръговото кръстовище от и към "Цариградско шосе". От км 0+150 до км 0+570 булевардът е с габарит 2х2х3.50м, с разделителна ивица с ширина 2 м, служебни тротоари, двустранно, с ширина 0.75 м и стоманобетонни подпорни стени.
От км 0+570 до км 0+680 са развити входящите и изходящите шлюзове към кръговото кръстовище от и към ул. "Стоян Михайловски". Изходящият шлюз посока кв. "Дървеница" налага удължаването на пешеходния подлез при км 0+660.
За бул. "Яворов" средната разделителна ивица е с ширина 2 м, спирките на обществения транспорт са само в обособени "джобове", проектната скорост е 60 км в час, максималният надлъжен наклон е 7%, габаритът на платната за движение е 2х2х3.50м.
Оста на булеварда е съобразена със съществуващото положение и бъдещото развитие на булеварда, който преминава във виадукт над ул. "Стоян Михайловски". Оградата на Духовната семинария е исторически паметник и разположението на булеварда е съобразено с необходимостта от запазването на оградната линия.

Корекцията за бул. "Драган Цанков"
е за 520 м, в които се включват подходите към кръстовището и реконструкцията на съществуващата трамвайна линия между Борисовата градина и Телевизионната кула. Идейното решение на настоящия проект определя бул. "Драган Цанков" като второстепенно направление. Осигуряването на достъп от "Драган Цанков" към бул. "Яворов" става чрез пътния възел тип "Кръгово кръстовище" на едно и също ниво със съществуващото светофарно кръстовище. Рехабилитация на бул. "Драган Цанков" в подходите му към кръстовището включва обособена дясна връзка в зоната на съществуващото трамвайно трасе, което премина зад Телевизионната кула, с шлюз за вливане в бул. "Драган Цанков", като се осигурява вход и изход към двора на Телевизионната кула и двора на водохранилището в близост до Семинарията. Предвиден е допълнителен вход от обособена дясна връзка към двора на Телевизионната кула.

Пътният възел тип "Кръгово кръстовище"
Проектът на кръговото кръстовище при бул. "Драган Цанков" е овал, изтеглен е по продължение на бул. "Драган Цанков".
Изборът на форма на платното за кръгово движение предоставя следните предимства:
- мостовите съоръжения ще бъдат в права, което опростява конструкцията и улеснява строително-монтажните работи
- има добра възможност за инсталиране на светофарна уредба в по-късен етап, при бъдещо нарастване на транспортните интензивности. В правите участъци по платното за кръгово движение могат да се обособят ленти за завиване, без да се "блокират" изходите от чакащите по лентите.
Второстепенното направление по бул. "Драган Цанков" трябва да бъде реконструирано на много малко разстояние преди и след кръстовището.
Запазват се всички посоки на завиване, включително възможността за обратен завой.
Пресичането на платната за движение от пешеходците се осъществява през разделителни острови, което скъсява разстоянието за преминаване и улеснява пешеходците, които следва да се съобразяват с автомобилите, идващи само от една посока.

Предимства на кръговото кръстовище

Чрез кръговото кръстовище се елиминират опасните конфликтни точки тип "пресичане". Движението на моторните превозни средства се осъществява чрез вливане и отливане.
Входящите и изходящите радиуси на бордюрните криви са 30 м. Това физически налага на водачите да намалят скоростта на движение до 30-35 км в час в кръстовището и в подходите към него.
Предвидено е двулентово платно за кръгово движение с ширина на лентите по 4.00 м всяка. Това дава възможност на водачите да се движат успоредно един до друг, пътните ленти да са "наситени", допълнителната ширина позволява безпроблемното маневриране на превозните средства от градския транспорт.
Всички входове и изходи са проектирани като двулентови с ширини 2х3.50 м. Осигуряването на две ленти за изчакване във входовете увеличава пропускателната способност на цялото кръстовище. Линията за осигуряване на предимство е по периферията на платното за кръгово движение. По този начин се подобрява видимостта на изчакващите водачи, които може да се разположат ветрилообразно.
Пешеходните пътеки са изтеглени на разстояние минимум 5.0 м от платното за кръгово движение. Така, от една страна, входящите водачи няма да застават върху пътеките при изчакване, а от друга, изходящите автомобили няма да "задръстват" платното в кръга, щом изчакват пред пешеходната пътека.
Пропускателната способност в пикови часове на кръговото кръстовище става сравнима с тази на светофарно. Най-голямото предимство на кръговото кръстовище е в извън пиковите моменти, когато транспортните задръжки са в пъти по-малки от тези при светофарно кръстовище.
Друго предимство на този тип възел е малката му площ в сравнение с другите видове възли - тип "детелина" или "диамант". Рампите към кръга са изградени непосредствено до директното трасе.
Габарити на булевардите

Бул. "Драган Цанков" е с ширина на платното за движение 14 м, с две ленти за движение за всяка посока 2х3.50 м, без разделителна ивица. В югоизточната част на булеварда има тротоари с ширина 3.0 м.
От км 0+150 до км 0+570 булевардът "Яворов" е с габарит 2х2х3.50 м с разделителна ивица с ширина 2 м, служебни тротоари (двустранно) с ширина 0.75 м и стоманобетонни подпорни стени.

Форум 15 коментара

скриване на коментарите

1 Анонимен потребител пичага
12 декември 2010, 19:53
дано не счупят тавана на метротунела... Обиден или неуместен коментар?
2 Анонимен потребител M1
12 декември 2010, 23:45
Такова трябва да се направи и на Г.М. Димитров с Никола Гарбовски. Обиден или неуместен коментар?
3 Анонимен потребител Гоце
13 декември 2010, 09:46
Защо пък на Г.М. Димитров и Никола Габровски? Там далеч не е толкова натоварено кръстовище, че да има нужда от такъв тип пътен възел. Да не говорим, че практически няма как да се реализира такова нещо там, тъй като в непосредствена близост до всеки един от четирите края на кръстовището има застрояване - сградата на Гражданска защита, хотел Вега, блока на Барбуков, както и бензиностанцията на Шел, барабар с новата кооперация на МИГ до нея Обиден или неуместен коментар?
4 Анонимен потребител Пурко
13 декември 2010, 10:47
Добре звучи, дано сме живи да го видим! Обиден или неуместен коментар?
5 Анонимен потребител Андрей
13 декември 2010, 12:45
Какъв е смисълът от това кръстовище при положение, че 300 м по-нататък има светофар? Това не е магистрала или ринг - просто ще изместим задръстванията - 100млн лв за да спестим 5 мин чакане? Браво. Мъдро. Обиден или неуместен коментар?
6 Преглед на профил Боян Цветков [неутрално]
13 декември 2010, 13:34
Идеята е, че това е част от няколко проекта, които ще се правя по булеварда. При семинарията също ще измислят нещо такова, а накрая ще се прави връзка с улица Сребърна. Обиден или неуместен коментар?
7 Анонимен потребител Пурко
13 декември 2010, 16:52
При семинарията има проект за естакада по Яворов.
Горе го пише, ама няма кой да чете:
"Корекцията за бул. "Драган Цанков""
Обиден или неуместен коментар?
8 Анонимен потребител стар инженер
14 декември 2010, 13:51
Андрей е прав. Голямо е задръстването на този ринг от булеварди пред Румънското посолство. Понякога разстоянието между двата светофара (на кръстовището с Гео Милев и на това с Иван Асен) е изцяло зъпълнено. При това се пречи на завоя на трамвая. Не виждам лесно решение на тези две съседни кръстовища, които би следвало да се разглеждат като единен пътен възел. Дипломатически въпрос ще бъде късането от двора на посолството. Новопостроеният храм също е пречка. А и там не му беше мястото. Пред него няма място дори и за просяци. Така е когато се мисли на парче. Редно е Столичната община да възложи проучването и проектирането на този пътен възел. Обиден или неуместен коментар?
9 Анонимен потребител Шемет
14 декември 2010, 16:07
И аз подкрепям мнението на Андрей. Освен това съм доста резервиран към използването на кръгови кръстовища в градска среда, защото пешеходното движение изражда смисъла от кръговото. Гледам, че на схемата има пешеходни пътеки и след някой и друг (да не дава Господ) инцидент пак ще сложат светофари и ...
Мода ... какво да се прави..?! Обиден или неуместен коментар?
10 Анонимен потребител супер Стар
14 декември 2010, 20:12
Решението е добро ,но може да се приеме за етапно ,защота на това кръстовище най-натоварени са левите завои:
-Др.Цанков запад -бул.Цариградско шосе ;
-Др.Цанков изток -бул.Яворов;
А кръговото движение ще се ПРЕТОВАРИ от движението и няма да има пропускателна способност!!!!
НЕОБХОДИМО е решение на три нива с обособени директни трасета!!!!
Във връзка с това възниква въпрос ,защо не е потърсена връзка за пробив на бул.Дж.Баучър покрай Семинарияьта и връзка с трасето на трамвай №18 !!!Звучи несериозно запазването на линията за "интегриран градски транспорт" след завършването на втория метродиаметър!
Между другото пешеходния подлез под бул.Яворов е в лошо конструктивно състояние ,корозирала носеща армировка в зоната под трамвайната линия!!!
В заключенияя приемам заключението на Андрей и завършвам "Браво+Мъдро"; Обиден или неуместен коментар?
11 Анонимен потребител не знаещ
15 декември 2010, 22:16
А колко ще струва изместването на сложните комуникации при възела никой не казва,
може би повече отколкото самия възел?А прекъсването на телекомуникационите връзки? Обиден или неуместен коментар?
12 Анонимен потребител Любо
16 декември 2010, 10:56
Преди да се започне реконструкция на подобни ключови булеварди, трябва да се изградят алтернативни трасета, по които да се пренасочва трафика. В момента такива липсват, а и не са заложени в проекта. Представям си какъв тотален хаос ще настъпи по-време на строежа на това кръгово. А като знае, че подобни обекти се изграждат с години, просто не ми се мисли... Обиден или неуместен коментар?
13 Анонимен потребител су
19 декември 2010, 11:34
поредната глупост-тия хора не са изследвали нищо!Никога не са минавали от там!Абсолютно точен е "супер стар" и Андрей Обиден или неуместен коментар?
14 Анонимен потребител селянин - пешеходец
19 декември 2010, 23:28
а колко са пешеходците там?
като гледам колко пешеходни пътеки има - сигурно са повече от населението на наше село (към 4000 човека)
вие в София само пеша ли ходите?
то задръстванията ги правим ние от село, като идваме с колите си да видим метрото.

не разбрах точно, ама там май от всички страни е гора - къде ходят тия пешеходци - за гъби в гората ли? Обиден или неуместен коментар?
15 Анонимен потребител су
20 декември 2010, 06:47
това, което е изброено като предимства, са всъщност недостатъците!отново ще има чакане по "Др. Цанков", особено срещу ТВ кулата.А какво ще стане с "Др.Цанков" надолу-ще има ли разширение за сметка на тротоара към парка?Ще има ли шлюз на дясно към Стадиона?Вземете направете една улица поне. Обиден или неуместен коментар?

Добавяне на коментар


За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.

Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалГрадът.bgОдитFoton.bg

Новини: ДневникЕвропа

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: БакхусLIGHT

На английски: SofiaEcho.com