Завършен е концептуалният проект, част "Пътна", на лот 3 на "Струма"

Тунелната ще бъде предадена в НКСИП в началото на януари 2014 г.

[ изпращане ] [ принтиране ] [- намаляване ] [+ увеличаване ] Автор: Милена ВАСИЛЕВА
3639 прочитанияКонсорцимът "Виаплан – Амберг" предаде на 28 октомври 2013 г. завършения концептуален проект на пътната част от лот 3 на магистрала "Струма" на възложителя Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти". Тунелната ще бъде готова и предадена на НКСИП на 6 януари 2014 г.
Останалите части от проекта са идеен и референтен. Идейният, пътна част, ще бъде предаден през март 2014 г., а тунелната част – септември 2014 г. Референтният проект пътна част е със срок юни 2014 г., а тунелната – декември 2014 г.
В работата по проекта участват стратегическият съветник "Свеко - Бурда", който консултира проектантите по техническата част, и екологичният съветник "Данго проект", който наблюдава всяка стъпка на проектантите  от гледна точка на опазване на околната среда. Авторите на проекта "стъпват" на решението за ОВОС от 2008 г. с измененията му от 2010-2011 г.


Трасето на лот 3 минава през тежък планински терен, пресича река Струма 6 пъти, 3 пъти премоства жп линията, 4 от съоръженията са с дължина около 240 м. По трасето има 35 малки и големи съоръжения. Представени са по два варианта за всеки от пътните възли  - "Железница", "Симитли", "Черниче", "Крупник", "Кресна", "Струмяни", "Сандански". Точният им брой и вариант ще бъдат избрани след обществени обсъждания в края на ноември – началото на декември 2013 г.
Тунелите по лот 3 са два. Големият минава на около 30 м дълбочина, съобразено с геологията. Неговата дължина е 15 км, влиза откъм Крупник преди навлизането на Кресненското дефиле и излиза западно, след Кресна. Малкият е 2.1 км, влиза след Благоевград и излиза при Железница. Тунелите не минават под Струма, но се промушват под дерета. При входа на малкия тунел "Железница" виадукт преминава над река, жп линия, съоръжение и път. Преди входа на големия тунел "Кресна" виадукт пресича реката и по-малък път, а при изхода – стъпва на остров в реката и след това я пресича.
Има напречни връзки между тунелите за пешеходци, а  при пожар - и напречни връзки за навлизане на коли между двата тунела.
Лот 3  е разположен в земетръсна зона. Това изисква специални препоръки за тунелната част, както и избор на метод на строителство – нов австрийски или с тунелопробивна машина.
Предвидени са 8 съвременни площадки за отдих през 15 и 20 км на по 20-25 дка, отделени от магистралата, където да се построят бензиностанции, места за хранене и др.
Обособени са места за два контролни центъра, които обслужват магистралата, като всеки е на площ 35-40 дка и там ще са разположени машините за зимно поддържане, линейки, пожарни, камери за наблюдение и др. Единият е между Крупник и Симитли, другият е при Кресна.
Има и резервни контролни центрове около порталите на тунелите – ако се прекъсне връзката с големите центрове, от малките да се премине към ръчно управление.
В зоната около лот 3 има много концесии за инертни материали, най-голяма от които е тази при Бистрица.

Защитените зони
Трасето на лот 3 е разположено в чувствителен от екологична гледна точка район. През по-голямата си дължина то се намира в близост до поречието на река Струма и в ивицата, включваща съществуващия път Е79 и жп линията София – Кулата.
Трасето преминава през няколко защитени зони по "Натура 2000", както и през няколко свързващи ги биологични коридора:
- защитена зона "Орановски пролом – Лешко", разположена в лот 3.1.
- защитена зона "Кресна – Илинденци", разположена в лотове 3.2 и 3.3.
- трасето минава близо до защитена зона "Огражден – Малешево", разположена в лот 3.3.
- местообитание на птици "Кресна", посочено като "Кресненско дефиле" в английската версия на съответния стандартен формуляр с данни, разположено в лотове 3.2 и 3.3.
- местообитание на птици "Рупите", разположено в лот 3.3.
Площадки за отдих и контролни центрове
Площадките за отдих са между 15 и 20 км, като средната им площ е около 20-25 дка на площадка.
При км 376+700 са площадки 1 и 2, при км 397+500 – площадки 3 и 4, при км 403+500 – местата за отдих 5 и 6, и при км 420+400 – площадки 7 и 8.
Центровете за управление са система от всички дейности, обслужващи магистралите и тунелите. Центровете за управление управляват магистралата и съоръженията към нея като тунели, мостове, водостоци и др. Те са разположени на средни разстояния между 30-50 км и със средна площ около 35 дка. За конкретния обект са определени два центъра за управление: при км 370+500 – между тунелите "Железница" и "Кресна"; при км 394+800 или 396+100 след тунел "Кресна".
Центровете за управление при наличие на тунели съдържат:
-         Основен контролен център изнесен извън тунелите и в близост до пътен възел.
-         Два дублиращи аварийни контролни центрове до порталите на тунелите при евентуално прекъсване на връзката до основния контролен център.
-         Сграда с необходимия софтуер и персонал от екипи за наблюдение и обслужване на магистралата и тунелите към нея.
-         Покрити помещения за техниката за зимно поддържане.
-         Покрити помещения за техниката за лятно, пролетно и есенно поддържане.
-         Силози за материалите за зимно поддържане.
-         Лаборатория за изпитване на пътните принадлежности, необходими при експлоатацията.
-         Помещения за приготвяне на пътните принадлежности, които са повредени, нарушени, изчезнали  по време на експлоатацията на магистралата.
-         Сграда с необходимия персонал от екипи на полицията, пожарната и медицинската служба, която обслужва магистралата и тунелите.
-         Покрити помещения за техниката на пожарната, включително и специализирана пожарна кола за гасене на пожари в тунели.
-         Покрити помещения за техниката на полицията и медицинската служба.

Форум 1 коментар

скриване на коментарите

1 Преглед на профил superstar [неутрално]
18 ноември 2013, 12:28
Браво!
Дългият тунел е правилното решение!
Успех и на добър час! Обиден или неуместен коментар?

Добавяне на коментар


За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.

Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалГрадът.bgОдитFoton.bg

Новини: ДневникЕвропа

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: БакхусLIGHT

На английски: SofiaEcho.com